Juan Medina Cobo

Juan Medina Cobo

Govern Obert, Planificació Urbanística i Sostenibilitat i Ocupació i Promoció Econòmica

Cristina Mora Luján

Cultura i Patrimoni Local, Educació i Igualtat d'Oportunitats i Polítiques Inclusives.

Bartolomé Nofuentes López

Hisenda i Empreses Públiques, Recursos Generals, Seguretat Ciutadana, Manteniment d'Espais i Instal•lacions i Mobilitat

María Consuelo Campos Malo

Infància i Adolescència i Polítiques de Joventut.

José Antonio Zapata Martínez

Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist

Mª Teresa Ibañez Martínez

Benestar Social i Família, Comerç i Turisme i Pla Municipal de Drogodepedències

Manuel Díaz Montero

Esports, Zones Verdes i Neteja Viària

Lucía Fernández Sevilla

Salut Pública, Pau i Solidaritat i Barri del Crist.

Amparo Torner Durán

Persones Majors, Consum i Mercats

Jose A. Acosta Gómez

Comunicació, Xarxes Socials i Web 2.0. Participació Ciutadana, Convivència i Integració.