CONVOCATÒRIA SELECCIÓ ALUMNAT DEL PROJECTE “TESIS- TREBALLS EN ENTORNS SOSTENIBLES PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL”

Termini de presentació d’instàncies fins al 24 d’abril de 2019.

Bases i termini convocatòria selecció de l’alumnat participant en el projecte Tesis (Treballs en Entorns Sostenibles per a la Inclusió Social”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER, en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya POPE 2014 – 2020.

Programa formatiu l’objectiu principal del qual és la millora de la formació, l’ocupabilitat i les competències dels col·lectius mès vulnerables, dins de les famílies professionals d’energies renovables, seguretat i medi ambient, augmentant les possibilitats d´integració sostenible en el mercat de treball de les persones participants del projecte. El projecte TESIS, compta amb dos certificats cada un amb una mitjana de 15 alumnes/as, “Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables” i “Neteja d’ espais oberts i industriales”, l’alumnat comptarà amb una beca de 400 euros, durant la realització de la formació.

Més informació en:

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=8843&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca