AJUDES DE MÚSICA I DANSA, CURS 2018/2019

Convocatòria de concessió per l’Ajuntament de Quart de Poblet, d’ajudes econòmiques per a l’alumnat que durant el curs 2018/2019 realitza estudis professionals de grau elemental, professional i/o superior de música o dansa en Conservatoris, Escoles o Centres públics o autoritzats, també podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes, els alumnes i alumnes que es troben cursant preparatori de proves oficials a partir d’haver superat el grau elemental.

http://quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=8795&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es