Hui és el Dia d’Internet Segura, “Safer Internet Day”

Aprofitem la visibilitat que genera aquest dia per a compartir aquesta breu guia, que té com a objecte fomentar l’acompanyament i la mediació familiar per a educar en l’ús segur i responsable d’Internet.

Accedeix a la guia en la web d’Internet Segura For Kids, IS4K- Incibe Oficina de Seguretat de l’Internauta – Incibe

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/herramientas/is4k_guia_mediacion_parental_internet.pdf