NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUDES A L’ESTUDI DE BATXILLER I CICLES FORMATIUS CURS 2018-2019

Les sol·licituds es presentarà juntament amb aquella documentació requerida en les bases de la convocatòria i a més aquella que acredite alguna circumstància especial en:

Departament d’Educació SOL·LICITANT CITA PRÈVIA DEL DIA 28 DE GENER AL 12 DE FEBRER, tots dos inclusivament en horari de 9 a 14 hores de manera presencial o telefonant al 961536210, extensió 270.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS del 30 DE GENER AL 12 DE FEBRER.

Excepcionalment en l’Oficina d’Atenció Ciutadana en horari de vesprada, juntament amb aquella documentació requerida en les bases de la convocatòria i a més aquella que acredite alguna circumstància especial.

Consulteu bases en l’enllaç

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=8693&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&fbclid=IwAR3kEqsXQd1WARZknS9h8Yf8qQ5FZ5PCvlRhM5MbwhJfM506r2IfboF85Rk&language=ca