L’alumnat del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ), “Més opcions Quart”està desenvolupant diferents activitats formatives.

L’alumnat del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ), “Més opcions Quart”, finançat pel Fondo Social Europeu, que va començar el 3 d’abril, està desenvolupant les diferents activitats formatives propostes en el programa, complint amb els continguts del primer itinerari, corresponent al certificat de professionalitat de “operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables”.

Les pràctiques en taller estan sent una experiència molt gratificant per a ells, veient reforçades les seues capacitats professionals i personals, a través del mètode aprendre a aprendre, on l’alumnat té un rol actiu.

D’altra banda, a fi de complir amb les competències trasversals en la formació que marca Europa, han iniciat les classes d’anglès, augmentant la seua confiança i autoestima, posant en valor les capacitats i coneixements subjacents amb els quals ja expliquen.

L’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) és una altra de les matèries trasversals, plantejada en la formació integral d’aquest programa.

Al mateix temps estan rebent un servei d’orientació, informació i intermediació laboral, amb tallers en competències transversals, tallers de cerca d’ocupació i conferències d’empreses del sector, de la mà de la Fundació Novafeina.

Tot açò permet reforçar la seua capacitació i multiplicarà les seues perspectives d’ocupació, així com preparar-li per a poder tornar al sistema educatiu si així ho desitgen.

Tal com indica, Juan Medina, primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, des de les diferents línies estratègiques de l’Àrea d’Ocupació i Formació, “Opcións Ocupació” i “Opcions Formació”, desenvolupades a través del Centre d’Ocupació i Desenvolupament, “apostem també pels i les joves en edat de treballar del municipi, aposta de present i de futur, que se sumisca a l’oferta municipal dirigida a la població jove”.