L’Ajuntament convoca altres 76 beques per a joves estudiants, titulats/des i postgraduats/des

El termini de presentació de sol·licituds és del 3 d’abril al 2 de maig, tots dos inclusivament

L’Ajuntament de Quart de Poblet convoca un nou paquet de beques per a la realització de pràctiques professionals en àrees municipals, dirigides a joves estudiants (21), titulats/des (52) i postgraduats/des (3). El termini de presentació de sol·licituds és del 3 d’abril al 2 de maig, tots dos inclusivament. Les persones interessades han de ser majors de 18 anys i menors de 30. Les bases i tota la informació sobre la convocatòria es troba en l’apartat de tauler d’anuncis de la pàgina web municipal www.quartdepoblet.es

La convocatòria té per objecte afavorir l’exercici del dret a l’educació i el desenvolupament soci-professional de les i els joves, mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic, i aconseguir amb açò un complement al seu currículum, alhora que se’ls faciliten els primers contactes amb el món laboral, a través de la concessió, conforme als principis de publicitat i concurrència competitiva, de les beques citades, que impliquen realització de pràctiques professionals en l’Ajuntament.

Es tracta d’operacions per a la regeneració econòmica i social, per a la millora de la empleabilitat i la inclusió digital dels col·lectius més vulnerables; per a millorar la formació, capacitació i adquisició de competències necessàries en el mercat laboral i en l’empresa, amb la finalitat de facilitar la inserció d’aquest col·lectiu.

L’Ajuntament de Quart de Poblet vol incidir en la promoció de l’ocupació dels col·lectius amb majors dificultats, en projectes que incentiven la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i no discriminació, desenvolupament sostenible i inclusió, com a principis *trasversales i horitzontals de l’Estratègia Europa 2020.

Aquesta operació està emmarcada en els objectius temàtics de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), i en concret, en la línia d’actuació per a la millora de la empleabilidad i inclusió dels col·lectius més vulnerables, capacitació i formació (Objectiu Temàtic 9-Línia d’Actuació 4 (OT9.4), atenent al que es disposa en l’Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre).

Així mateix, mitjançant la modalitat de pràctiques formatives en l’estranger té com a objecte atorgar una ajuda complementària a les i els estudiants universitaris de Quart de Poblet que es desplacen fóra d’Espanya en el marc dels programes Erasmus, per a aconseguir els seus objectius proposats i aconseguir amb açò un complement al seu currículum.

http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp…