Programa Operatiu d’Ocupació Jove : Més opcions Quart

Si eres jove, i vols aprendre una professió amb futur: “ajudant-tècnic/a para el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmica, energies alternatives i altres instal·lacions”, i a més obtenir dos certificats de professionalitat, nivell I i nivell II en aquesta especialitat, aquesta és la teua opció.

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha obtingut una ajuda per import de 158.469,36 euros de la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals d’ajudes procedents del Fons Social Europeu, destinades a la integració sostenible de persones joves en el mercat de treball, en el context del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L’objectiu d’aquest programa (POEJ-Programa Operatiu d’Ocupació Jove), “Més opcions Quart”, impulsat pel Centre d’Ocupació i Desenvolupament, que dirigeix el regidor Juan Medina, és millorar la formació, l’accés a l’ocupació i les competències professionals com a mitjà per a augmentar les possibilitats de la integració sostenible en el mercat de treball dels/les joves, en el context de la Garantia Juvenil.

El programa està compost per 2 itineraris;

Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energies renovables (nivell I).

Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques (nivell II).

Tots dos nivells compten amb pràctiques en empresa i una beca formativa de 250 euros al mes.

Un total de 15 joves podran participar en cadascun dels itineraris marcats en el programa “Més opcions Quart”, prèvia presentació de candidatura.

Les dates previstes d’inici i fi d’aquest programa és d’abril a desembre de 2018.

Per a participar en aquest programa és necessari presentar candidatura per registre d’entrada en l’Ajuntament de Quart de Poblet, en els termes i terminis previstos en les bases que es publicaran la setmana que ve en la web municipal i en el centre d’ocupació.

Més informació en CED (Centre d’Ocupació i Desenvolupament):
C/ Jose María Coll, 8 (darrere de la Renault)
Quart de Poblet
Tel. 961536210, ext. 250