L’Ajuntament aplica per primera vegada sistemes de drenatge sostenible per a protegir una olmeda històrica

• Aquesta inversió forma part de les votades per la ciutadania en els pressupostos participatius de 2017

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha iniciat aquesta setmana el projecte per a la protecció, millora, ús i gaudi de l’entorn de l’olmeda situada en l’avinguda Ramón y Cajal, que està recollida en el catàleg d’arbres singulars del municipi dins de l’Ordenança Reguladora de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Es tracta d’una de les 6 inversions votades per la ciutadania en la convocatòria de pressupostos participatius per a 2017. El pressupost és de 39.799,88 euros.

El principal valor d’aquesta actuació és que l’Ajuntament, a través de l’àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat, dirigida per Juan Medina, utilitzarà per primera vegada Sistemes de Drenatge Urbà Sostenibles (SUDS), que posaran fi al problema generat per les aigües de vessament. Es tracta d’una zona en la qual el pendent del terreny fa que quan plou l’aigua fluïsca cap al punt baix, situat en l’aparcament situat al costat del CEIP La Constitució. Les restes d’arrossegaments es concentren, embruten la vorera i la calçada i arriben fins i tot a obturar els embornals, provocant embassades.

Medina, responsable també de la Regidoria de Govern Obert, ha destacat que “els veïns i veïnes de Quart de Poblet hagen mostrat un alt compromís amb la sostenibilitat a través del procés de consulta dels pressupostos participatius” i ha recordat que “Quart ha apostat des de fa temps per solucions econòmicament molt viables i mediambientalment sostenibles, com els SUDS, l’aplicació dels quals en la gestió de les aigües pluvials el polígon industrial estem treballant conjuntament amb la Universitat Politècnica de València i amb l’aval de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), ja que es tracta d’una proposta innovadora i responsable”.

Els SUDS es basen en tècniques senzilles, com els aljubs, els paviments permeables, les cobertes vegetadas i el disseny de jardins per a dirigir el vessament dels camins cap a les zones vegetadas deprimides adjacents. Aquests sistemes, recolzats per Europa, propicien l’optimització i aprofitament de les aigües pluvials, garantint la prevenció de riscos d’inundabilidad, un important estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

En el cas d’aquest projecte es construiran, d’una banda, una rasa drenante, plena de grava que capta i filtra els contaminants del vessament, a més de permetre la infiltració d’aigua al terreny. Compta amb un conducte perforat en el fons per a captar l’aigua i emmagatzemar-la en un pou filtrante, des del qual passarà al subsòl.

D’altra banda, el projecte preveu un pou drenante, de 2 a 3 metres de profunditat, que capta el vessament superficial i l’arreplega, permetent que s’infiltre al terreny per a recarregar les aigües subterrànies.

A més, amb l’objectiu de protegir l’olmeda s’alçarà un murete de pedra i es col•locarà un clos, amb fusta, per a evitar els danys que es puguen produir a les arrels o als troncs. Al voltant dels arbres es posaran plantes tapizantes i s’instal•larà un sistema de reg, adequats per a la cura dels oms. L’Ajuntament ha previst també col•locar un cartell amb la història de l’olmeda, que hui apareix com una illa d’arbres en un entorn urbà, però fins a no fa moltes dècades formava part d’un entorn d’horta per on passa la Sèquia de Mislata, una de les set sèquies mare sota la tutela del Tribunal de les Aigües de València.